Τρίτη 28 Ιαν 2020
  επικοινωνία αρχική
 
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 198/2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ)