ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Α. Τα μελετητικά πτυχία αποστέλλονται συστημένα από την υπηρεσία στην επαγγελματική έδρα του μελετητή.

Β. Η άμεση παραλαβή πτυχίων γίνεται από τη γραμματεία της υπηρεσίας είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε  από άλλο πρόσωπο που θα φέρει σχετικό πληρεξούσιο.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Α. Τα μελετητικά πτυχία αποστέλλονται συστημένα από την υπηρεσία στην επαγγελματική έδρα της εταιρείας

Β.  Η άμεση παραλαβή εταιρικών πτυχίων γίνεται από τη γραμματεία της υπηρεσίας είτε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, είτε από άλλο πρόσωπο που θα φέρει σχετικό πληρεξούσιο.

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Search